GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Hola,

truca'ns
900 835 840
Trucada gratuïta

900 123 700
Trucada Gratuïta
Dilluns a Divendres de 9 a 21

Colaboramos con administraciones generales, autonómicas y locales en la gestión de servicios públicos

Administracions públiques

Col·laborem amb administracions generals, autonòmiques i locals en la gestió de serveis públics

Des dels nostres inicis

A 1992 vam iniciar la nostra activitat donant resposta a la demanda de cures de persones grans mitjançant el servei de teleassistència.

L'experiència acumulada i les noves necessitats de la societat ens han portat a ampliar els nostres serveis a altres col·lectius, com ara dones víctimes de violència de gènere i persones convalescents o amb malalties cròniques.

origenes

La nostra proposta de valor diferencial contribueix a una gestió més eficient dels recursos sociosanitaris.

Atenzia Orienta

A Atenzia treballem amb diferents administracions públiques per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, donant resposta a les seves necessitats i adaptant el servei a les seves diferents singularitats.

Orientació per víctimes de violència de gènere

Programes d'informació i orientació sobre els drets i recursos per a les víctimes de violència de gènere, prestats per un equip multidisciplinari de professionals de la psicologia, el treball social, el dret i experts en igualtat.

L'assistència inclou:

 • Informació, orientació, derivació i acompanyament en la presa de decisions.
 • Intervenció jurídica, social i psicològica en situacions de crisi o emergència.
 • Seguiment de les ordres de protecció i resolucions judicials equivalents amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció de les víctimes.
 • Assessorament i assistència jurídics.
 • Atenció i suport social.
 • Atenció psicològica clínica i psicosocial
 • Orientació per a la inserció sociolaboral.
 • Coordinació amb la resta de recursos disponibles per a les víctimes de la violència de gènere.

Informació a la dependència

Programes d'informació i assessorament sobre recursos, serveis i ajudes per a la dependència, així com orientació en aspectes relacionats amb:

 • Autonomia per ABVD (activitats bàsiques de la vida diària)
 • Productes de Suport a les persones dependents:
  • Ajudes tècniques i tecnologia assistencial
  • Adaptació funcional de l'habitatge
Información a la dependencia

Envelliment actiu

Envejecimiento activo

Programes de caràcter preventiu que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans. Promouen l'adquisició d'actituds, coneixements i habilitats que els ajudi a viure saludablement i millorar les seves capacitats funcionals i psíquiques, així com a assolir un nivell adequat d'interacció i desenvolupament al seu entorn.

El contingut dels programes contempla des d'hàbits alimentaris i exercici físic, fins a altres aspectes derivats de l'evolució de la societat actual, com el maneig de noves tecnologies o dispositius, com ara tablets, smartphones, etc., així com la gestió de les relacions amb néts i altres familiars.

Els programes s'organitzen en àrees temàtiques, com ara:

 • Salut, activitat física i nutrició.
 • Seguretat i prevenció d'accidents.
 • Formació educativa.
 • Oci i entreteniment.

Emergències socials

Programes d'avaluació i informació davant situacions d'emergència i necessitat social que permeten atendre les persones o famílies mitjançant una atenció social immediata.

Emergencia sociales

Model ACP

Atenzia utilitza el model ACP, aplicant els nostres coneixements i experiència adquirida durant 25 anys d'activitat. Un model dinàmic, en continu procés d'evolució i adaptació als canvis socials. S'estructura entorn de quatre eixos d'actuació:

 • Servicio individualizado y personalizado

  Servei individualitzat i personalitzat
 • Entorno del usuario como coprotagonista del servicio

  Entorn de l'usuari com a coprotagonista del servei
 • Teleasistencia como servicio social público

  Teleassistència com a servei social públic
 • Servicio adaptado a los agentes del territorio

  Servei adaptat als agents del territori
Administracions públiques que han confiat en nosaltres

Ministerio de Igualdad

Ayuntamiento de Madrid

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Santander

Diputación de Zaragoza

Institut Balear de la Dona

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de Valencia

Diputación de Alicante